Đổi Server Nếu Không Load Được:

Phim sex anime Otome Hime

Nhân vật chính có năng lực đọc được suy nghĩ người khác. Một hôm cô gái mà main chính nhà ta đến học nhóm có những suy nghĩ bậy bạ, và thế là…